Regulamin Muzycznej listy FDJP2

1. Edycje Muzycznej Listy FDJP2 odbywają się cyklicznie w okresie między kolejnymi Festiwalami Dziedzictwa Jana Pawła II (najbliższy planowany jest w połowie maja 2011).

2. Notowania Muzycznej listy FDJP2 odbywają się w cyklu miesięcznym (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) i trwać będą do miesiąca  w którym odbędzie sie kolejny Festiwal Dziedzictwa Jana Pawła II.

3. Z każdego komputera, w trakcie trwania notowania, można oddać tylko jeden głos dziennie.

4. Po zakończeniu każdego notowania ML FDJP2 przyznawane są prezentowanym utworom punkty od 1 do 10 (1punkt za 10 miejsce, 10 punktów za 1 miejsce). 

5. Suma punktów zdobytych w kolejnych notowaniach ML FDJP2 wyłoni zwycięzców edycji.

6. Po zakończeniu każdego notowania liczniki oddanych głosów na poszczególne utwory są zerowane, a ustawienia kolejności utworów pozostają bez zmian (pozostaje pozycja z zakończenia poprzedniego notowania)

7. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie okolicznościowych dyplomów odbędzie się w trakcie koncertu laureatów kolejnego Konkursu Pieśni Papieskiej FDJP2.

8. W Muzycznej liście FDJP2  mogą  brać udział  utwory audio i video  tematycznie wiążące się z postacią Jana Pawła II, są skomponowane do Jego tekstów lub opowiadają o rzeczach dla Niego ważnych.

9. Proponowane utwory do wystawienia na Muzycznej liście DJP2 należy umieścić na YouTube i link przesłać na adres: festiwal@djp2.pl

10.  Materiały na nośniku cyfrowym można przesyłać na adres Fundacji "Dziedzictwo Jana Pawła II" : ul. Narutowicza 31  23-200 Kraśnik